Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) ry juhlii vuonna 2020 satavuotista toimintaansa, minkä kunniaksi liitolla on käynnissä laaja historiahanke, jonka lopputuloksena tullaan julkaisemaan suomalaisen työväestön musiikkiharrastuksen sekä työväenmusiikin historiaa käsittelevä teos. Kirja kattaa myös Suomen Työväen Musiikkiliiton satavuotisen historian. Teos julkaistaan Tampereella syyskuussa 2020.

Historiateos pohjautuu perusteelliseen tutkimustyöhön, jossa aineistona käytetään mm. liiton arkistomateriaalia, lehtiarkistoa sekä muistitietoa. Historiateoksen kirjoittaja on historiantutkija (FM) Keijo Rantanen, jolla on kokemusta työväenjärjestöjen historiankirjoittajana. Lisäksi Rantanen on itse toiminut STM:n jäsenen, Nokian Työväen Mieskuoron taiteellisena johtajana 15 vuoden ajan.

Työväenmusiikki ja työväen musiikkiharrastus nähdään teoksessa laajana käsitteenä, jolla on sekä poliittisia että muita kulttuurisia ulottuvuuksia. Työväen musiikkiharrastus ei ole toiminut Suomessa suljetussa tilassa vaan se voidaan nähdä osana laajempaa suomalaista kulttuurihistoriaa ja suomalaisen identiteetin rakentumista.

Suomen Työväen Musiikkiliiton historiahankkeen päätavoitteena on laatia selkeä kokonaisesitys suomalaisen työväenmusiikin ja työväestön musiikkiharrastuksen historiasta. Aihetta on toki tutkittu aiemminkin, mutta edellä mainitun kaltainen kokonaisesitys on vielä tekemättä. Samalla kootaan tietoa Suomen Työväen Musiikkiliittoon kuuluneista järjestöistä.

Tutkimuksen kautta avautuu tärkeä näkökulma työväen musiikkiharrastuksen ruohonjuuritasoon. Miten esimerkiksi työväen kulttuurilla on paikallisella tasolla kyseenalaistettu vallitsevaa sosiaalista järjestystä? Tämän kertomuksen lisäksi liiton historiateos toimii myös suomalaisen työväen musiikkiharrastuksen hakuteoksena. Kirjan yhteyteen kootaan perustiedot kaikista liittoon kuuluneista kuoroista, soittokunnista ja lauluyhtyeistä.